Tjen Folket Media er en rød medieplattform. Med slagordene proletarer i alle land, forén dere, det er rett å gjøre opprør og folkekrig til kommunismen som veiledning, vil vi skape medier for sosialistisk revolusjon og nyheter fra massenes rettferdige kamper.

Om fristillingen av Tjen Folket Media

Som en plattform sprer vi nyheter og tekster som er relevante, ikke fordi vi står ansvarlig for alt innhold i disse. Vi vil ikke bare spre våre egne tekster eller standpunkt, og vi vil heller ikke stå kollektivt til ansvar for alt innhold. Tvert om ønsker vi å utvikle en medieplattform der hundre blomster får blomstre - selv om vår redaksjonelle linje er en rød og maoistisk linje.

Vi vil skape spredning for saker som tjener som verktøy for folk. Verktøy for å forstå verden, og verktøy for å forandre den.

Tjen Folket Media er en rød front organisert på grunnlag av følgende prinsipper:
1. Vi vil bidra til å politisere, mobilisere og organisere folket til kamp og motstand.
2. Vi vil støtte kamp mot kapitalisme og imperialisme, for klassekamp og kommunisme.
3. Vi vil bidra i kampen mot fascisme og sjåvinisme, mot reaksjon og revisjonisme.
4. Vi vil boikotte den gamle statens valgsirkus og uttaler oss ikke til politi eller media.
5. Vi vil etter beste evne respektere og ivareta sikkerheten til organisasjoner og aktivister.
6. Vi støtter arbeidet for gjenreisningen av kommunistpartiet som et maoistisk parti.

Tjen Folket Media - medier for revolusjonen

Disclaimer

Verken Tjen Folket Media eller noen organisasjon står bak alle sakene som publiseres. De skrives av enkeltpersoner og blir ikke vedtatt av noen organisasjon eller av redaksjonen, med mindre dette markeres tydelig.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.