Av en kommentator for Tjen Folket Media

Jemen blir kalt verdens største humanitære katastrofe av Redd Barna, som skriver:

De siste tre månedene har antall drepte sivile i Hodeidah i Jemen skutt i været. 116 sivile har blitt drept, hver måned. Dette er en økning på 164 prosent sammenliknet med tidligere i år, ifølge ACLED (Armed Conflict Location and Event Data). Bare i juli og august ble 100 barn drept som følge av krigen i Jemen.

Hvem er det som står ansvarlig for disse drapene? Krigen mot Jemen er som andre kriger i det imperialistiske verdenssystemet. Krigen handler om politisk og økonomisk makt. Det handler om hvilke stormakter som skal dominere. Særlig Saudi Arabia, en nær alliert av USA og Norge, er tungt innvolvert i denne krigen mot et av verden fattigste folk. Oppskriftsmessig hevder Saudi Arabia at deres innblanding er krig mot terror. De siste tjue årene finnes det ingen intervensjon eller krig, som ikke har blitt legitimert på denne måten. USA mot Irak, Russland mot Tjetjenia eller Myanmar mot muslimske minoriteter. Det er alltid "terrorister" de angriper, men også alltid sivile og barn som blir de største taperne i krigen.

Radikal Portal skriver om hvordan USA og Saudi Arabia ikke beskytter sivile, på tross av løfter om å gjøre dette og i artikkelen kan vi lese at:

Ved en rekke anledninger har Saudi-Arabia bombet bryllup og begravelsesfølger og ganger anledninger med bruk av bomber fra den amerikanske våpenprodusenten Raytheon som det norske Oljefondet har investert i.

Jemen er et av verdens fattigste land, og har en befolkning på nesten tretti millioner. I lang tid har landet blitt behandlet som nabolandet Saudi Arabias bakgård. Houthi-militsen, en islamistisk gruppe som det hevdes har støtte fra Iran og Russland, har drevet den USA-lojale presidenten ut av landet. Dette er noe av bakgrunnen for krigen. De kunne drive han ut, fordi han var kjent som korrupt og hatet av massene i landet - slik det er rimelig å anta at de fleste politiske ledere i den tredje verden blir betraktet av folkemassene.

Stavanger Aftenblad beskriver den akutte krisen slik:

22 millioner mennesker i det krigsherjede landet er avhengige av mat utenfra, og for 8,4 millioner av dem står det nå mellom liv og død. Antallet som står på randen av sultedød vil trolig stige til 11,9 millioner i løpet av kort tid, fordi Jemens valuta stadig blir mindre verdt, ifølge WFP.

Vi kan innenfor dette systemet ikke skille skarpt mellom ofrene av fattigdom, krig, miljøødeleggelser og sult. Disse ofrene flyter over i hverandre. Det er nok mat i verden, men kriger og fattigdom hindrer at den kommer til de som trenger det - og krig og miljøødeleggelser river folk opp fra sine nærområder eller ødelegger avlingene deres, slik at de drives på flukt og blir avhengig av nødhjelp. Dette er systemskapte problemer og ingenting annet. Det er slike forhold som gjør folk til kommunister.

Jemen: Folk spiser blader fordi de ikke har noen annen form for næring (NRK)

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.