TRONDHEIM | Introduksjonskurs i kommunistisk teori fortsatte denne uken med temaet sosialisme og kommunisme. Deltagerne diskuterte en del rundt "markedssosialisme" og Tito i Jugoslavia, og man diskuterte en del rundt det å ta den politiske makta.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.