Av en kommentator for Tjen Folket Media.

Foto: Espen Røst.

Det kan ikke holdes en NATO-øvelse i Norge, uten at man snakker om det norske bidraget til okkupasjonen av Afghanistan. Siden 2001 har USA og NATO okkupert landet, etter en invasjon der de fjernet den gamle Taliban-regjeringen. Taliban er en råtten bevegelse, men som alltid ellers var prat om menneskerettigheter kun et påskudd for å legitimere invasjonen. Regimet var en av USAs motstandere i verden, og etter 11. september-angrepet i New York, slo USA-imperialismen brutalt ned på landet. Konsekvensen har vært fatale og grusomme lidelser for massene i Afghanistan. Til dags dato kommer fortsatt svært mange flyktninger til Norge og Europa, som direkte følge av krigen mot landet.

Tidligere i år skrev VG denne saken om situasjonen i dag, etter 17 år med norsk krig og okkupasjon i Afghanistan:

Norge satset milliarder her. Nå har Taliban tatt «norsk» base i Afghanistan

I denne saken skriver VG at "Norge har hatt flere tusen soldater i Afghanistan siden 2001. Fram til 2014 brukte norske regjeringer tilsammen 20 milliarder kroner på militære og sivile prosjekter i landet."

I denne sammenhengen må vi understreke svært tydelig at "sivile prosjekter" er en del av okkupasjonen. De har ingen humanitær motivasjon, men er en del av den militære strategien for å okkupere landet og forsøke å bygge opp en stat som er lojal mot vestlige stormakter og som har kontroll i større deler av landet. Etter 17 år har dette fortsatt ikke lyktes. Slik VG påviser klarer ikke okkupantene å sikre kontrollen.

VG skriver videre – I store deler av Afghanistan er sikkerheten nå kraftig forverret. NATO har ikke lyktes med å trene opp en robust afghansk sikkerhetsstyrke så raskt og effektivt som man planla. I år har det vært mange triste rekorder, både med drepte sivile og drepte soldater, sier Kai Eide. og han fortsetter med å si at "– Man må erkjenne at det ikke finnes en militær løsning. Amerikanerne har endelig sagt at de er åpne for direkte samtaler med Taliban. Jeg har alltid ment at forhandlinger med Taliban er eneste vei å gå.

Dette er altså situasjonen 17 år etter invasjonen av landet. Hundretusener drept, skadd og drevet på flukt, for å ende opp i forhandlinger med Taliban...

Det er svært mye å lære av dette. Ser vi til Somalia og den kritiske situasjonen der, så ser vi at kaos og krig etter imperialistisk innblanding, ikke må ta slutt på 5, 10 eller 20 år. Ser vi på Gaza i Palestina så ser vi at det kan vare i femti år. Altså må vi en gang for alle lære å aldri stole på imperialistene når de snakker om raske militære seiere. Og i forlengelsen av dette må vi lære at imperialistene er mye svakere enn de framstiller seg som. De kan ødelegge land, men de har store problemer med å sikre kontrollen etterpå. Vi ser det samme i Irak og Libya. Brutaliteten som følger de vestlige intervensjonene er mye verre enn folk tror. Det er verre enn de fleste fredsaktivister klarer å forestille seg.

Vi har skrevet om okkupasjonen tidligere og anbefaler blant annet denne teksten:

Ingen snille okkupantsoldater

Den er sju år gammel og handler om militariseringa av den norske staten og om rollen Norge spiller i Afghanistan. Teksten kan lære folk mye ikke bare om okkupasjonen av Afghanistan, men om framtidige okkupasjoner og invasjoner, om hvordan imperialistene tenker og jobber, og innsikt vi trenger for å avsløre deres propaganda.

Teksten viser til imperialistenes egne tekster og retningslinjer, og vi vil særlig peke på følgende avsnitt:
"Som manualen slår fast – og mandatet til ISAF nevner – er det å kjempe om folkets støtte en helt vesentlig del av den militære strategien. Det vil si enten å styrke sin egen popularitet blant folket, eller svekke fiendens tillit hos folket. Faktisk mener amerikanske militærstrateger at dette er det mest sentrale i en slik type lavintensiv konflikt. Altså kan man si at den sivile oppbyggingen, som direkte handler om å vinne tillit blant folk i Afghanistan, er den mest sentrale delen av imperialistenes militærstrategi i Afghanistan. 10 år etter invasjonen i Afghanistan, er det tydelig at imperialistene – tross enorme investeringer – ikke har lyktes spesielt godt med denne strategien."

Det er snart gått ti nye år etter dette ble skrevet. Vi må fortelle folk svært tydelig, at så lenge imperialismen finnes vil stormakter jobbe på denne måten. England var okkupant og koloniherre i Afghanistan for 100 år siden. Nå er de der igjen sammen med USA og Norge. Det kan ikke finnes rettferdighet og fred, i en imperialistisk verden. Og lidelsene er verre enn de fleste kan tro. I denne forbindelsen må vi dedikere oss til propaganda mot Trident Juncture, NATO og norsk militaristisk imperialisme.

Regjeringens egen side om norske bidrag til okkupasjonen i Afghanistan viser at per i dag er det omtrent 60 norske soldater i landet, etter at bidragene er kraftig trappet ned.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.