Av en kommentator for Tjen Folket Media.

Kamp mot vannkraftverk i hellig område.

Tirsdag 23. oktober tok 27 personer seg inn i et kontor tilhørende det norske selskapet Statkraft, i byen Osorno sør i Chile. Kontoret ligger i et tidligere bolighus, og brukes til møter mellom Statkraft og Mapuche - urfolk i Chile og Argentina, lengst sør i Sør-Amerika.

Bak aksjonen står Mapuchealliansen Williche Toki Kalfvllikan. Statkraft skal ha anmodet politiet om å gripe inn. De 27 personene skal ha blitt arrestert kveld samme dag, og senere løslatt.

Fordømmer den norske okkupasjonen

Konflikten mellom mapuchefolket og chilenske myndigheter er anspent, og mange mapucheaktivister sitter fengslet for kamp mot myndighetene.

Statkraft har planer for utbygging av flere vannkraftverk i elven Pilmaiquen. Prosjektene vekker sinne fordi områdene regnes som hellige for mapuchefolket, og har i lengre tid møtt motstand og fordømmelse. Statkraft anklages for manipulering og forfalskning.

I en uttalelse i forbindelse med husokkupasjonen, skriver Mapucheorganisasjonen:

- For det andre uttrykker vi både nasjonalt og internasjonalt vår fordømmelse av den utenlandske norske okkupasjonen i Mapucheterritoriet ved Pilmaikén-elven, satt i verk av den norske staten i forsøk på å installere vannkraftverkene Rukatayo, Los Lagos, og vannkraftprosjektet Osorno. Dette gjør Statkraft i form av lyssky handlinger som bedrageri og forfalskninger av underskrifter for å underbygge påstått støtte for prosjektet. lyssky handlingene er allerede i 2017 påvist og fordømt av oppsynsmyndigheten for miljøsaker i Chile. - For det tredje forlanger vi at man umiddelbart trekker seg ut fra alle disse vannkraftprosjektene i elven vår Pilmaikén, og på samme vis, resignasjonen av RSA. Vi uttrykker oss i klartekst om at vi ikke forhandler om vår spiritualitet, kultur og territorium. Stilt ovenfor dette utøver vi våre rettigheter både politisk og territorielt.

Hele uttalelsen gjengitt nedenfor.

Film fra okkupasjonen av Statkrafts lokaler:

Uttalelse fra Mapuchealliansen Williche Toki Kalfvllikan

Tjen Folket Media gjengir her en uoffisiell oversettelse av en uttalelse fra organisasjonen bak okkupasjonen av Statkrafts kontorer. Oversettelse gjort av en uavhengig norsk aktivist.

Mapuchealliansen Williche Toki Kalfvllikan: Fredelig opphold på Statkraftkontoret i Osorno, Chile

Motstandsterritoriene (LOF) ved elven Pilmaikén, Rådet av samfunnene Kimün Newe de Puyehue. Det eldre samfunnet Paillawe og samfunnet Trecaimo de San Pablo, forent som Mapuche Williche Aliansen Toki Kalfvllikan som besitter det territoriale forsvaret og elven Pilmaikén kommer for å kunngjøre følgende:

For det første inntar man i dag, tirsdag 23. oktober 2018, Statkraft sine kontorer med fredelige midler.

For det andre uttrykker vi både nasjonalt og internasjonalt vår fordømmelse av den utenlandske norske okkupasjonen i Mapucheterritoriet ved Pilmaikén-elven, satt i verk av den norske staten i forsøk på å installere vannkraftverkene Rukatayo, Los Lagos, og vannkraftprosjektet Osorno. Dette gjør Statkraft i form av lyssky handlinger som bedrageri og forfalskninger av underskrifter for å underbygge påstått støtte for prosjektet. lyssky handlingene er allerede i 2017 påvist og fordømt av oppsynsmyndigheten for miljøsaker i Chile.

For det tredje forlanger vi at man umiddelbart trekker seg ut fra alle disse vannkraftprosjektene i elven vår Pilmaikén, og på samme vis, resignasjonen av RSA. Vi uttrykker oss i klartekst om at vi ikke forhandler om vår spiritualitet, kultur og territorium. Stilt ovenfor dette utøver vi våre rettigheter både politisk og territorielt.

For det fjerde fremmer vi en offentlig henvendelse til den norske ambassadøren i Chile, Beate Stiro for at hun skal vise seg og komme med et svar til denne konflikten. Hun er den eneste talspersonen vi anerkjenner. Hun har ved gjentatte anledninger fått presentert informasjonen, uten at hun har kommet med en uttalelse om forholdene.

For det femte henvender vi oss til alle de sosiale organisasjonene, og Mapuche Williche samfunnene om støtte og forsvar i denne konflikten. Vi oppfordrer til å være oppmerksomme på hva som kan skje videre med dette sterkt destruktive selskapet.

Til slutt vil vi fordømme den rettslige farsen rundt mapuchelederen Longko Facundo Jones Huala. Han sitter nå i et høyrisikofengsel i Valdivia, anholdt av den chilenske staten og i overensstemmelse med argentinske styresmakter. Farsen har utspilt seg som ved forfølgelsen av mapucheledere som forsvarer Pilmaikén-elva. Forfølgelsen har pågått siden 2013. Vi forlanger en umiddelbar løslatelse av lederen og at man dermed setter i kraft FN resolusjonen som gir ham en utvidet beskyttelse.

I kraft og verdi av Toki Kalvfvllikan,
Kintuante no se vende, Kintuante se defiende
(Kintuante selger man ikke, Kintuante forsvarer man)
Frihet til alle fengslede politiske mapuchefanger
Plimaiken motstår, Marrichiweu

Den territoriale Williche Mapuchealiansen Toki Kalfvllikan

Chilenske El Pueblo om Mapuche (spansk)

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.