Av en kommentator for Tjen Folket Media

At massene skal betale regningen er på forhånd gitt virker det som. Det er alltid "vi må ta oss sammen" som er melodien, når politikere og andre fra samfunnstoppen uttaler seg om miljøproblemene. Klodens miljø er i dyp krise. Vann og luft forrurenses, jord og skog utarmes. Arter dør, hav forsures, millioner av mennesker blir livstruende syke som direkte følge av kapitalistenes krig mot kloden.

Kapitalismen som økonomisk system er avhengig av profitt og vekst. De som ikke vokser, de som ikke går med stor fortjeneste, taper i konkurransen mot andre. For å produsere billigst mulig, blir varer transportert kloden rundt. Råvarene skal utvinnes der det er billigst. Industriforedlingen skal skje der det er billigst. Varene skal selges der de kan selges dyrest. Det er ikke mer komplisert enn dette. Men dette er selve essensen av kapitalismen. Dette er kapitalismens være eller ikke være. Dette er yttrykk for grunnleggende lover i den kapitalistiske økonomien.

Derfor kan ikke problemene løses innenfor kapitalismen. Når makthaverne forsøker å behandle problemene, blir deres "løsning" å velte skylden og byrdene over på massene av folk. "Folk flest" må kildesortere, ta kortere dusjer og la bilen stå på mandag. Samtidig er det for dyrt å bo i sentrum, til at vanlige arbeidsfolk med unger rett og slett har råd til det. Kollektivtransport er ikke et alternativ for mange. Og de samme har heller ikke mulighet til å skru av varmen i huset for å spare strøm. Strøm som i Norge uansett kommer hovedsakelig fra ren vannkraft.

Problemene er systemiske. At individet har skylden og kan løse problemene er en gigantisk bløff! Ikke bare er det en bløff, det er en farlig løgn. Et fokus på Ola og Kari Nordmann, er et feil fokus som utsetter den virkelige løsningen. Vi blir syndebukker, som lar de store kapitalistene slippe billig unna. De ødelegger vår klode, våre elver, våre skoger, våre fjorder, vår luft - men dette skal de fortsette med, og det er oss som må betale bommen, elavgiften, importavgift på bil, dieselavgift og så videre. Vi må kjøpe fiskepinner med fisk fra Alaska, produsert i Latvia, for resten av husholdningsbudsjettet går til bil og bolig. Og samtidig våger makta å skylde på oss, når miljøkrisa i all sin gru blir avdekket igjen og igjen.

Det er skammelig! Massene i Frankrike sier det som det er, og de sier det i handling. Folket skal ikke betale for kapitalismens krise!

Løsningen er systemisk, akkurat som problemet. Vi må ha et nytt økonomisk system. Det eneste alternativet til kapitalismen er kommunisme. Kommunismen er framtida. Verdenskommunismen betyr planøkonomi styrt av folket, i folkets tjeneste ikke i kapitalistenes interesser. Det vil bety at vi løser miljøkrisa og får en mer harmonisk utveksling med naturen. Fram for kommunismen!

Forøvrig, selv borgerlig media kan se noe av problemet:

Just 100 companies responsible for 71% of global emissions, study says

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.