Av en kommentator for Tjen Folket Media.

“Sosialistisk revolusjon”, den norske seksjonen av den internasjonale trotskistiske organisasjonen IMT har publisert en artikkel om prostitusjon, hvor de intervjuer den liberale og statsfinansierte lobbyorganisasjonen PION (Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge). Her går både artikkelforfatteren og lobbyisten de intervjuer inn for å legalisere sexkjøp og å renvaske industrien med begrepet “sexarbeid”.

Dette er en del av et internasjonalt forsøk i å dekke til reaksjonær støtte til prostitusjon som radikal og marxistisk analyse. Dette standpunktet har blitt svært vanlig blant identitetsopportunistiske grupper i USA og de største vestlige imperialistlandene. Men om man graver dypere er det samme borgerlige analyse som står til grunn som når Unge Venstre og FpU i flere år har forsøkt å avspore 8 mars i mange byer.

Om fattigdom og klasse

Artikkelen forsøker å bruke klasse og fattigdom for å forkle sitt standpunkt som radikalt og marxistisk.

I intervjuet skriver de dette:

“M: Hvorfor er det slik at noen må selge sex?

A: Dette er først og fremst et klassespørsmål. Det er mangel på muligheter i samfunnet som gjør at menn, kvinner og transpersoner, hovedsakelig fra arbeiderklassen, og under, som tyr til å selge sex. Hovedsakelig av økonomiske årsaker, og da kommer sexarbeidet gjerne i konflikt med andre klassers syn på seksualitet. Motstand mot sexarbeid er klasseforakt.”

Og artikkelforfatteren skriver avslutningsvis dette:

“Som sagt er sexarbeid knyttet direkte opp til ulikhet, fattigdom, arbeidsledighet og at arbeiderklassen ikke har annet valg enn å selge sin egen arbeidskraft. Det er selvfølgelig ikke å si at denne utnyttelsen av arbeid ikke varierer kraftig, på tvers av nasjonalitet, og i forskjellige yrker og stillinger. Vi har likevel ingen mulighet til å avskaffe de moderne produksjonsformene til markedet eller dens ideologi gjennom sosiale reformer.”

Denne tenkemåten bryter med marxismen og med arbeiderbevegelsens kamp.

Det skrives at folk tyr til dette fordi de ikke har noe valg. Det er i en del av tilfellene sant. Men har prostitusjonen flyttet en eneste krone fra borgerskapet til fattige proletarer?

Borgerskapet og kommunistene har grunnleggende forskjellig syn på økonomien. Marxismen har helt fra begynnelsen av beskrevet det enorme ranet av verdier borgerskapet gjør mot proletariatet. Det er hele grunnlaget for kapitalismen. Borgerskapet vil derimot skape et annet bilde. De vil få det til å virke som at alt borgerskapet gjør tjener proletariatet. At framgang for de rike er framgang for de fattige. Og om prostitusjon vil de få det til å virke som at rike sexkjøpere tjener interessene til ofrene for denne handlingen. Dette er det man kan kalle “trickle down economics”. At om borgerskapet får det som de vil så kommer den økonomiske framgangen til å tjene de med mindre penger. IMT tenker vel ikke sånn når det gjelder skatteletter eller liberalisering av arbeidsmarkedet, man kan jo spørre seg hvorfor de da tar et slikt standpunkt om prostitusjon?

Før i tida i Europa og ennå i den tredje verden hadde fattige arbeidere ikke annet valg en å ty til barnearbeid. Tjente det arbeiderklassen? Har arbeiderbevegelsen seire mot dette vært skadelig for fattige folk uten valg?

Skal vi være for narkotika fordi fattige folk noen ganger selger narkotika fordi de ikke har andre måter å tjene penger?

Prostitusjon er vold og voldtekt

PION og artikkelforfatteren referer flere ganger til at folk ikke har noen annen valg. Kvinnebevegelsen har tatt oss videre, og oppfatningen om voldtekt, er at voldtekt betyr mer enn bare fysisk tvang. Men også indirekte tvang, press, manipulasjon og utpressing. At samtykket skal være fritt. Om IMT og PION mener de slutter seg til kvinnebevegelsen, hvorfor tar de da ikke den logiske konklusjonen videre ut i fra deres forståelse av årsakene til prostitusjon, og konkluderer med at prostitusjon er voldtekt?

Begrepet sexarbeid

Begrepet sexarbeid brukes av lobbyen til å renvaske og fremme prostitusjon. Er prostitusjon arbeid?

Kapitalismen baserer seg på en økonomisk relasjon, borgerskapets økonomiske utbytting av proletariatet. Denne økonomiske relasjonen opprettholdes med vold.

De argumenterer med at også tjenester er arbeid og produserer verdi. PION bruker i intervjuet dette eksempelet:

“Jeg har diskutert med noen som hevder at det ikke produserer en verdi og at sexsalg derfor ikke er arbeid. Da kan man jo stille spørsmålet om en frisør produserer verdi, ergo en tjeneste.”

Beskrivelse av at en frisør produserer en verdi er rett. Men prostitusjon er ikke det samme som å klippe hår.

Prostitusjon er ikke en økonomisk relasjon opprettholdt av vold. Det er en voldelig handling som opprettholdes av overmakten hallikene og sexkjøperne har ved hjelp av vold og økonomi. Å være offer for vold er ingen tjeneste eller økonomisk transaksjon. Også andre typer vold har stor økonomisk betydning. Den økonomiske sida av prostitusjon er ikke en mellom arbeider i form av den prostituerte og borgerskap i form av kjøperen. I ett leiemord betaler noen for at vold skal utføres mot noen. Den økonomiske transaksjoner skjer mellom den som bestiller og leiemorderen, offeret er bare ett offer. I prostitusjon betaler en sexkjøper en hallik for å kunne utføre seksuell vold offeret. Dette er en bedre sammenlikning enn eksemplet frisør. Hovedsida i prostitusjon er et voldelig overgrep, hovedsida i salg av frisørtjenester er den økonomiske relasjonen.

Prostitusjonslobbyen vil ofte fremstille det som om det er et skarpt skille mellom frivillig prostitusjon og prostitusjon med tvang, slaveri, halliker og menneskehandel. Og at de bare er for den førstnevnte. Er dette virkeligheten? I land hvor prostitusjon er lovlig er begge markedene svært overlappende. Hva slags moral og menneskesyn har sexkjøperne? Skal vi forvente oss at sexistiske svin ser forskjell når de leter etter noen å utnytte? Fra kjøpersida er det ett og samme marked, og kapitalismen strever alltid etter å dekke behovet, med alle nødvendige midler. Gruppen som frivillig ønsker å gjøre dette er liten, og selv denne frivilligheten er det fullt mulig å problematisere. Etterspørselen er mye større. Frivillighet kan med andre ord ikke være en forutsetning for prostitusjon. Slaveri, utpressing, menneskehandel og tvang er en uunngåelig konsekvens. Kvinnebevegelsen har lenge forsøkt å kvele den etterspørselen, med mange forskjellige taktikker. Med å støtte forbud, med å spre bevissthet om hvor skadelig og umoralsk sexkjøp er og med å henge ut og på andre hvis plage og angripe sexkjøperne. Prostitusjonslobbyens arbeid legger dermed opp til å gjøre det lettere og mer akseptert å kjøpe sex. Prostitusjonslobbyen har i verden derfor mange dødsfall og ødelagte liv i sexslaveri på samvittigheten, om de får gjennomslag her kan konsekvensen være det samme i Norge.

Om proletær feminisme

Forfatteren får det til å virke som om det kun er radikalfeminister som er mot prostitusjon. Vi er ikke radikalfeminister, men proletære feminister. Vi skriver mer om proletær feminismes motstand mot prostitusjon og om radikalfeminisme i teksten vår: Klassesstandpunkt mot prostitusjon

Teksten tar også for seg PION og IMT sine argument om moralisme, og viser at vi står i solidaritet med proletære prostituerte.

Flere artikler om proletær feminisme:
Proletarisk feminisme og veien til kvinnefrigjøring
Filosofiske retninger i den feministiske bevegelsen
Marxismen, Mariátegui og kvinnebevegelsen

Fram for den proletære feminismen!

Kamp mot prostitusjon og sexisme!

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.