Av redaksjonen for Tjen Folket Media.

Høsten 2018 er Tjen Folket Media blitt formelt fristilt fra Tjen Folket - Kommunistisk Forbund. Tidligere har Tjen Folket Media og nettsiden vår på tjen-folket.no vært direkte og formelt underlagt forbundet. Slik er det ikke lenger.

Hvorfor fristilling?

Det kommunistiske forbundet arbeider for å etablere det kommunistiske partiet. Dette er et arbeid som blant annet etterretningstjeneste og politi vil bekjempe. Med fascister som en av sine stormtropper, vil fiendtlige krefter alltid forsøke å isolere og ødelegge kommunistiske bevegelser. Lund-kommisjonen i Norge avslørte et enormt omfang av overvåking. De avdekket at overvåkingspolitiet hadde “mapper” på 20.000 nordmenn.

Dette var selvsagt ikke all den antikommunistiske virksomheten staten og dens håndtlangere har stått for. Det er mye som ikke er kommet fram for offentligheten. Og det har vært en rekke tilfeller av provokatører og direkte sabotasje mot den revolusjonære bevegelsen, også her i Norge.

Noen metoder for å motvirke slike angrep og bekjempe isolasjon av kommunistene, er å sørge for at kommunister pleier et godt forhold til sine venner og sympatisører, å finne oppgaver til disse, samt å ikke eksponere den kommunistiske organisasjonen direkte.

Det finnes en rekke mennesker i Norge som er for kommunismen, eller i det minste synes det er bra at kommunister finnes og er aktive. Tjen Folket Media vil være en plattform for disse. Slik har det til en viss grad allerede vært. Vi har lenge mottatt tekster og praktiske bidrag fra folk som ikke er organiserte kommunister. Men med fristillingen ønsker vi å dyrke, videreutvikle og utvide denne virksomheten.

Videre vil Tjen Folket Media skape rom for debatt blant revolusjonære. Maoismen gjør krav på å være proletariatets ene og sanne ideologi, men maoister ønsker slett ikke å kvele debatt. Tvert om, maoister vil etablere maoismen blant massene gjennom diskusjon og overtalelse, og ved å vise seg i praksis som det beste verktøyet for klassekamp og revolusjon.

Vi vil også understreke at Tjen Folket Media vil følge lovverket og ikke oppfordre til eller organisere lovbrudd. I den grad vi dekker eller videreformidler slike forhold, er det rent journalistisk på samme måte som andre medier skriver nyheter om kriminalitet. Vi er ikke legalister, vi vil ikke revidere eller tilsløre den politiske ideologien eller skape illusjoner om borgerskapets diktatur, men Tjen Folket Media vil holde seg godt innenfor lovverket og den såkalte “pressefriheten” som det hevder å opprettholde.

Fortsatt for maoismen og kommunistpartiet

Den organisatoriske fristillingen betyr ikke at Tjen Folket Media er ideologisk i drift. Tvert om. Vår ideologiske forankring har blitt mye fastere i 2018. Vår tilnærming til maoismen er klarere og vi mener den i dag bygger på en bedre forståelse og større enhet rundt denne forståelsen. Tjen Folket Media er en rød front som støtter gjenreisning av det kommunistiske partiet som et maoistisk parti.

Som vi slår fast i vår nye presentasjon Om Tjen Folket Media:

”Tjen Folket Media er en rød front organisert på grunnlag av følgende prinsipper:
1. Vi vil bidra til å politisere, mobilisere og organisere folket til kamp og motstand.
2. Vi vil støtte kamp mot kapitalisme og imperialisme, for klassekamp og kommunisme.
3. Vi vil bidra i kampen mot fascisme og sjåvinisme, mot reaksjon og revisjonisme.
4. Vi vil boikotte den gamle statens valgsirkus og uttaler oss ikke til politi eller media.
5. Vi vil etter beste evne respektere og ivareta sikkerheten til organisasjoner og aktivister.
6. Vi støtter arbeidet for gjenreisningen av kommunistpartiet som et maoistisk parti.”

Dette er de seks prinsippene som utgjør vår ideologiske plattform og veileder arbeidet vårt. Videre skriver vi at vi ønsker å skape medier for revolusjon ved å skrive om og for klassekampen. Vi støtter folkelig opprør, vi tar standpunkt for proletariatet, vi kjemper mot undertrykking og utbytting.

Den redaksjonelle linja står for oss ikke i veien for gjesteskribenter som ikke står inne for samme linje. Vi vil som regel presisere at tekster er skrevet av aktivister, kommentatorer eller navngitte forfattere. Vi presiserer også i Om Tjen Folket Media at tekstene ikke nødvendigvis er noe vi står inne for, eller står bak.

Bli med og skap en revolusjonær medieplattform!

Det finnes etterhvert noen såkalt alternative medier til venstre på norsk. Disse ser per i dag ut til å være dominert av reformistiske tendenser, eller det som verre er. Vi har ikke som mål å utkonkurrere disse. Men vi ønsker å styrke det revolusjonære og proletære standpunktet. Vi ønsker å være et medium som ikke blir talerør for de konforme eller småborgerlige kreftene, men for den konsekvente proletariske klassekampen, som er konsekvent antifascistisk, konsekvent mot den borgerlige staten og konsekvent mot alle imperialister.

Karl Marx sa at filosofene hittil kun har fortolket verden, men at det det kommer an på er å forandre den. Vi er enig i dette. Vi ønsker at denne medieplattformen blir et verktøy for å forandre verden. En plattform der analysene tjener revolusjonær praksis.

Videre ønsker vi mange slags bidrag velkommen. Det finnes ikke bare én måte å skrive på eller bare ett tema. Vi ønsker lange og korte tekster, vi ønsker nyheter og kommentarer, vi ønsker saker om historie og om framtid. Og vi ønsker at folk skal bruke denne plattformen til å spre sine erfaringer og sine kamper. Folk kan gjerne skrive om demonstrasjoner og aktiviteter der de bor eller oppholder seg, om erfaringer fra sin arbeidsplass eller sitt nabolag, eller kommentere aktuelle spørsmål fra et rødt ståsted.

Vi ønsker videre ikke å erstatte alle andre røde medier. Der samarbeid er ønskelig er vi åpen for dette. De som inntar en vennlig holdning til oss, vil oppleve en vennlig holdning tilbake. Vi håper og tror at det er mulig å kombinere enhet og kamp, vennskap og kritikk, og at vi sammen kan skape medier som utfordrer den borgerlige makta.

Om du vil bidra så skriv til oss via kontaktskjema eller på post[krøllalfa]tjen-folket.no.

Alle kan bli røde journalister!

Bidra til den revolusjonære medieplattformen!

Leve proletariatets ideologi og klassestandpunkt!

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.