Av en skribent for Tjen Folket Media.

I desember kom boka “En fortiet historie - Tjemsland-gruppa og kommunistisk motstand i Stavanger 1940-1945” ut. Den er skrevet av Jan Magne Arntsen og handler om den kommunistiske motstandsbevegelsen i Stavanger under okkupasjonen. En av Tjen Folket Medias skribenter har lest boka og skrevet følgende bokomtale.

Boken inneholder mye nytt stoff som forfatteren selv har samla. Historier fra slektninger, historiske arkiv og mer har blitt vevd sammen til en sammenhengende historie av det som skjedde. Spesielt perioden Tjemsland-gruppa holdt på og den kampen de førte er lite kjent. Forfatterens arbeid fortjener stort heder og er svært viktig for oss som kommunister.

Gruppen deler kommunistenes aktivitet under okkupasjonen inn i 3 deler. Under den første perioden bestod aktiviteten særlig av arbeidet med illegale aviser. Dette arbeidet ble til slutt avslørt av Gestapo i våren og sommeren 1942 og flere ble arrestert, som en følge ble også NKP i Stavanger hardt rammet og ikke lenger fungerende. Etter en stund ble en ny gruppe startet. Denne gruppen har blitt kalt “Den kommunistiske kamporganisasjonen i Stavanger” og “Tjemsland-gruppa”. Denne gruppen startet opp igjen NKP i Stavanger, den illegale pressen og startet også et sabotasjearbeid. Under sensommeren og høsten 1943 ble organisasjonen avslørt og knust av Gestapo. Det førte til at 130 kommunister ble arrestert og 10 skutt, i det som beskrives som Gestapos største aksjon i Stavanger under krigen. I 1944 ble en avdeling av Saborg, også kjent som Osvald-gruppa, etablert i Stavanger. Denne utførte flere aksjoner i løpet av siste halvdel av 1944. Denne gruppa var organisert mer militært enn de tidligere. Den etablerte en forlegning på Lifjell hvor de bedrev geriljatrening. Saborg utførte i Stavangerområdet flere aksjoner, blant annet:

  • En sprengning av knottfabrikken AS Kullimport på Kvalaberg.
  • Likvideringen av NS-medlemmet og tolk og vakt for Gestapo, Herbert Geicke
  • Likvideringen av Leonard Wickstrøm, som deltok i tortur av motstandsfolk i den beryktede “Gestapo-kjelleren”.
  • I januar 1945 kom et medlem av gruppa i en skuddveksling med et NS-medlem utenfor Stavanger sykehus.

Selv om stoffet i stor grad er originalt og også veldig grundig, så har forfatteren også fått til å presentere innholdet på en svært levende måte. Historiene er spennende og gripende. Bilder og illustrasjoner gjør innholdet lett å forstå og relatere til. Forfatteren lar derimot aldri sensasjonell skriving ta overhånd og har en kritisk holdning til kilder.

Bilde uten navn

Boka har også en del lærdommer for de som leser det med kommunistiske øyne. Det som kommer frem i boka viser flere av feilene som NKP har gjort. NKP sine feil i sin helhet har tidligere blitt oppsummert av flere kommunister. Men det nye stoffet fra Stavanger viser flere konkrete feil som følger de samme mønstrene. Dårlig sikkerhet og naivitet førte gjentatte ganger til store tap for kommunistene. Blant annet ble flere kommunister avslørt av at medlemslister ble konfiskert, ikke bare med medlemmer fra før krigen, men også medlemmer meldt inn under okkupasjonen. Og kassereren i partiet i Stavanger fikk i ettertid krass kritikk av andre medlemmer for ikke å ha organisert dette konspirativt nok.

Som maoister må vi våge å gå lengre enn forfatteren, og forstå hva lærdommer dette har å si for oss som kommunister. Den dårlige sikkerheten og naiviteten var ikke tilfeldige feil. Men er et utslag av den politiske linja og praksisen NKP hadde før krigen og tidlig under krigen, og som en NKP gjenopptok etter krigen. Det var en svært legalistisk og reformistisk linje, som pekte fram mot at NKP skulle bli et revisjonistisk parti. Denne saken har blitt skrevet om dette tidligere.

Boken anbefales for alle kommunister og historieinteresserte. Den er et stort bidrag i skrivingen av historien til kommunistene under okkupasjonen, samt for Stavangers lokalhistorie. Og kommunister bør aldri glemme de kommunistene som ble skutt i kampen mot fascismen. De ti som ble skutt het Georg Osnes, Ferdinand Tjemsland, Arthur Emanuelsen, Knut Haugneland, Magnus Nilsen, Henry Viktor Larsen, Arne Andersen, Georg Nordbø, Martin Johansen og Peder Myge. Kommunister bør spre kunnskap og lærdommer om deres handlinger og kamp, og være takknemlige for deres ærverdige og risikable ofre i kampen mot nazismen.

Boka forteller en historie om antifascistisk heltemot, kampånd og ofte - men også nederlag. Den tjener både til inspirasjon, motivasjon og lærdommer for dagens aktive kommunister og andre antifascister.

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.