I forbindelse med verdens økonomiske forum som går av stabelen i Davos mandag denne uken, har hjelpeorganisasjonen OXFAM presentert sin ulikhetsrapport, som ser på ulikheten i verden.

OXFAM har regnet ut at verdens to tusen dollarmilliardærer til sammen tjente 2,5 milliarder dollar om dagen i fjor. Det tilsvarer 21,4 milliarder kroner, og er en økning på 12 prosent sammenlignet med året før.

26 personer eier like mye som halve verden.

Samtidig skrumpet formuen til den fattigste halvdelen av verden inn med 500 millioner dollar hver dag, tilsvarende 4,3 millioner kroner, et fall på 11 prosent for hele året, ifølge rapporten.

Som et resultat eier de rikeste 26 personene i verden like mye som den fattigste halvparten av verdens befolkning, har Oxfam regnet seg frem til. I 2017 var tallet 43.

Denne rapporten peker ut et tydelig mønster, de fattigste blir fattigere og de rike blir rikere, og at det skjer i stadig økende tempo.

Men i motsetning til det OXFAM hevder, så er ikke løsningen at de rike bare skal betale litt mer skatt. Løsningen er at verdens folk kaster av seg parasittene, tar tilbake verdiene vi har skapt og gjør revolusjon.

Kilder:
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620599/bp-public-good-or-private-wealth-210119-en.pdf
https://www.reuters.com/article/us-davos-meeting-inequality-idUSKCN1PF00P

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.