Artikler om FORSIDEN

Titanic

Kommunistisk kontantstøtte

Støtt kampen for et kommunistisk samfunn! (0539.18.03104)

Mangler bilde

Klassekampen som antimarxistisk propagandakanal

Svarinnlegg mot den borgerlige anti-marxisten Hagtvets kronikk i Klassekampen under tittelen “Takk til Jan Myrdal” Dette innlegget ble aldri trykt i Klassekampen

Mangler bilde

Bondeviks båretale eller beretningen om varsla død

Tjen Folket har gjennom sine kontakter i det sentrale statsapparatet, dvs. ved statsministerens kontor fått tilgang til førsteutkastet til Statsministeres båretale.

Mangler bilde

Ville angrep på det "kommunistiske spøkelset"

I den seinere tid har vi sett ville angrep på dette spøkelset av den borgerlige sosiologen Hagtvet, akkompaniert av et så godt som samlet pressekorps.
Vi ser på det som en god ting.

Mangler bilde

Professorer og ytringsfriheten - har Jorun Gulbrandsen støtte i eget parti?

Jorun Gulbrandsen har som leder av AKP gått til motangrep på professor Hagtvet fordi han har satt frem påstander om at AKP(m-l) drev med militær opplæring og at en måtte være villig til å drepe nære venner eller slektninger for å være medlem av partiet. AKP truer med injuriesøksmål dersom Hagtvedt ikke trekker disse påstandene tilbake. Samtidig finnes det AKP’ere rundt redaktøren av partiets tidskrift Røde Fane, som nettopp bruker dette tidskriftet til å agitere for det motsatte, nemlig at ytringsfriheten ikke skal ha noen former for begrensning.

Mangler bilde

Bondevik har ansvaret for tap av menneskeliv, både norske og irakiske!

Georg Bush hadde ikke noen form for folkerettslig grunnlag for sitt militære angrep på Irak, på tross av forskjellige former for forsøk på bortforklaringer så viser debatten etter angrepet på Irak, blant annet i England at det ikke er mulig å forsøke å etablere et slikt grunnlag. Irak er okkupert av USA og England, folket i Irak har rett til å forsvare seg mot denne okkupasjonen

Mangler bilde

Årsmøte i Tjen folket

Tjen folket – ei marxist-leninistisk gruppe har avviklet sitt tredje årsmøte en plass i Sør-Norge

Mangler bilde

København 2002

12. – 15. desember avholder EU-landene toppmøte i København.

Tjen folket har tilsluttet seg den norske plattformen av Stopp Unionen, og oppfordrer alle arbeidere, antirasister og kommunister til å støtte opp om demonstrasjonene.

www.kbh2002.no


Mangler bilde

Landsmøte i RV

28. februar til 2. mars avholder Rød Valgallianse Landsmøte. Tjen folket ser fram til og ønsker lykke til med samlinga av de revolusjonære, sosialistiske kreftene i Norge.

Vi håper RV kommer samla og sterkt tilbake i dagskampen; mot rasering av kommunene, den globale markedsliberalismen og den imperialistiske krigen mot Irak!

• Rød Valgallianse

Tjen folket Media

Arkiv

Nye nettsider kom på plass tidlig i 2019, dette er arkivsiden til Tjen Folket Media.
Merk, det kan forekomme noe utdatert informasjon og feil.